Masten ska stå på rufftaket....

Så står det skrivet i klassreglerna. Men för att detta ska vara möjligt, måste båten vara hel. Vi har fått höra, att några båtar har fått problem. Därför bör man kontrollera följande:

1.

Se till att mastskottet inte har lossnat från bordläggningen och taket. Hos en del hårt seglade båtar har det hänt, att mastskottet har börjat lossna. Om så är fallet, plasta fast det med minst fyra lager glasfibermatta. Se efter, hur det var gjort innan och gör likadant.

2.

Kontrollera att mastbalken är hel. En del IF-båtar har tyvärr fått mastbalken perforerad av borrhål för genomföring av diverse kablar för topplanterna, VHF, komradio etc. Dålig tätning har inneburit vattenläckage med påföljande delaminering och röta i mastbalken, som består av cirka 10 tvärställda och hoplimmande marinplywoodskivor. Om du märker, att hela taket börjar svikta, kan detta vara tecken på ovanstående problem. I så fall finns ingen annan utväg än att tillverka en ny mastbalk. Arbeta inifrån. Ta bort den gamla och plasta fast den nytillverkade. Och kom ihåg, att klassreglerna inte tillåter någon maststötta i ruffen!

3.

Har du en Seldénrigg ska du vara observant på, att mastbeslaget på rufftaket lätt kan deformeras av mastens kompression. Beslaget är felkonstruerat, eftersom T-profilen har ett stort spår i överkanten. Detta spår förstör profilens förmåga att ta upp böjande moment. Därför böjer sig profilen i långskeppsled och deformerar därmed rufftaket under masten. Problemet kan hjälpligt fixas genom att man lägger en tjock stålplåt under beslaget på rufftaket. Använder du flera tunna plåtar, måste du limma ihop dem för att uppnå samma böjstyvhet som en enda tjock. Du måste även tänka på, att mätbanden på masten har kommit litet högre upp och kanske har hamnat utanför tillåtna toleranser. I så fall måste du flytta mätbanden, så att de stämmer med måtten i klassreglerna

4.

När riggen ansätts, är det vanligt, att skrovsidorna buktar in i höjd med röstjärnen. Detta har inte visat sig ha någon betydelse för hållfastheten. Men om du trots allt är orolig och vill förstärka båten, så kan du göra det med s.k. knän. Dessa måste dock utföras i överensstämmelse med ritning nr 1965:1, som finns bifogad längst bak i gällande klassregler. Annars får du ingen klassad IF-båt.

Marek Janiec, tekniska kommittén