Att segla IF med fock

I södra Sverige har det blivit vanligt, att IF-seglare utrustar sin IF-båt med en fock, som dels fungerar som ett bekvämt tursegel, men också som ett kappseglingssegel i vindar över 10 sekundmeter.

Att focken i vissa fall kan vara snabbare än genuan i riktigt hård vind är väl knappast någon överraskning, men faktum är, att den hänger med ganska bra ända ner till 7 - 8 sekundmeter, speciellt i kombination med gropig sjö.

När man seglar med fock, kan storseglet skotas lösare och med relativt mycket buk, eftersom focken kastar in mindre backvind än genuan. Det ger bra driv genom sjöarna och gör, att man har större vingelmån, dvs. man kan falla av några grader för att få fart utan att båten kränger för mycket. I smult vatten, däremot, kan man styra högt med hårt skotat storsegel, och då är det lättare att klara av genuan i hård vind.

En IF-fock bör, om den ska användas till kappsegling, sys i en hård tempererad duk av cirka 280 gram/m2 för att den ska hålla formen. Eftersom IF-båten ju är en relativt tung och trög båt, får seglet inte heller vara för plant. Man skulle även önska sig något längre lattor än vad klassregeln för närvarande tillåter. Det skulle ge seglet ökad livslängd. Om lattorna vore längre, skulle man också kunna göra en positiv utbyggnad av akterliket, s. k "roach", som ju är tillåten enligt klassreglerna.

En IF-fock ska skotas långt in mot ruffen, i höjd med eller alldeles bakom vantinfästningarna. Om man inte har det innan, måste man därför montera en särskild fockskotskena på detta ställe.

Många IF-seglare köper begagnade H-båtsfockar som alternativ till en ny IF-fock. I Malmö finns det gott om H-båtseglare, som gärna säljer sina ett år gamla fockar för cirka 2.500:-.

H-båtsfockens mått är stort sett identiska med IF-fockens, och den mäter in som IF-fock, om de två nedersta lattorna kortas något. Det har visat sig, att H-båtens lättvindsfock har lagom mycket buk för att ge den extra framdrivande kraft, som IF-båten behöver i hård vind.

Focken är et bra och ändamålsenligt hårdvindssegel. Den slits inte ut så fort som en hårdvindsgenua, eftersom den inte slås sönder på samma sätt mot riggen vid stagvändningarna. Och eftersom man numera endast seglar kryss och läns, finns inte längre behovet av ett stort försegel den gången båten hade svårt att bära spinnakern på slören.

Henrik Edman

Henrik Edman är segelmakare och kappseglare från Malmö. Han är flerfaldig svensk och nordisk mästare i H-båt och innehar en silvermedalj från H-båts VM 1991. Han seglar även Express och tillhör också toppskikten i den klassen. Hans segel dominerar H-båtsklassen i Sverige, men även i Express har hans segel haft framgång med en SM-seger 1996. Dessutom syr han IF-segel till Öresundsregionens IF-seglare.