Samlade tips för IF-båten

Här håller vi på med att lägga upp information som Ostkustens IF-båtklubb och även andra regioner tidigare skickat ut till nya medlemmar i form av ett pappershäfte. Vi gör på detta sätt informationen tillgänglig för alla medlemmar som har tillgång till Internet. Medlemmar utan denna möjlighet kommer också i fortsättningen att kunna få en papperskopia.