På- och avmastning utan mastkran

De IF-master som har en bult genom mastfoten kan lätt resas eller fällas utan mastkran. Bulten fungerar som ett gångjärn. Det krävs helst tre seglare för att resa masten och två för att ta ned den. Vid resning börjar du med att förtöja båten stumt med aktern mot bryggan. Sedan bär du ombord masten och lägger mastfoten i läge horisontellt och sätter dit mastbulten eller en kraftig mejsel genom mastfästet. Därefter sätter Du fast toppvanten i båten- med visst slack. Du ska samtidigt vara försiktig så att du inte trasslar in dig i båtar på andra sidan bryggan och förstör vindexen, som du måste komma ihåg att montera före resningen.

Två man reser masten med början från sittbrunnen varefter man får följa med framåt upp på rufftaket alltefter resningen. En person tar hand om förstaget och kan hjälpa till att styra och dra upp masten, varefter förstaget sätts fast. Masten kan varken gå framåt eller åt sidorna så det är lika bra att göra pinan kort och resa den så snabbt som möjligt. Det man får vara försiktig med är svallvågor och att man inte stiger snett när man kliver upp på rufftaket.

Vid nedtagning är det definitivt enklare att använda spinnakerfallet. Förläng spinnakerfallet med en ganska stum tamp, exempelvis ett skot så att spinnakerfallets ända hamnar nästan ända uppe vid masten. Slacka lite på förstaget, fäst det förlängda spinnakerfallet i genuahalsfästet och lägg fallets andra ända runt en vinsch. Sträck upp spinnakerfallet så att det tar över förstagets uppgift varefter det ordinarie förstaget monteras bort från båten. Undervanten kan lossas medan toppvanten slackas något sedan vinschas masten sakta men säkert ned. Givetvis ska båten även nu ligga med aktern mot bryggan. När masten är nästan nere tas den emot av en man och hålls en meter över akterdäck så att inte rufftaket skadas medan masten och vanten lossas från båten. Alternativt ställs en bock på akterdäck.

Med lite vana kan masten tas ned så mycket som behövs för att fasta broar ska kunna passeras. Börja med att lossa ett lämpligt antal varv på förstaget, använd vid behov spinnakerfallet som ovan. När Du passerat bron är det bara att resa masten igen, sätta dit förstaget och spänna det igen med samma antal varv som du lossade på vantskruven, så blir trimningen densamma.

Det bästa sättet att få rutin är att hjälpa andra IF-seglare med på och avmastning och så stärker vi kamratskapet i klassen.

Rune Lagerqvist