Bekväma tipsutan

Ett forum för den bekväme och uppfinningsrike

Bidrag mottages tacksamt av Medvinds redaktion.

tipsruteseglare

Redaktören för tipsrutan har denna gång ägnat sig åt det stora hålet. Inte det hål han tänkte på som myntade uttrycket "alkohol är det näst bästa hål jag vet" utan det stora tomma hålet under sittbrunnen där mer välutrustade båtar har en inombordsmotor. Hålet har längdmåttet tre backar öl och bredden en back. Men hur går det att komma åt innehållet i den innersta backen? Bära ut de två första. Kroka båtshaken och dra ut den sista eller kanske dra i detta snöre du så förutseende knopat fast. Inte särskilt praktiskt hur du än gör. Det blir nog bara en back i hålet för det mesta och det är synd på ett så bra utrymme.

Här finns plats för en uppfinning (Onödigt fint ord, säg god ide i stället.) Hur skall backarna kunna tas ut eller skjutas in pi ett enkelt sått? På skenor, gejdrar, travers, linbana eller på hjul? Det där med hjul blev lösningen. En låda (ram) på två hjul inne i hålet och två på krokig arm på durken. Den söndersågade luckan fick bli front. Se ritning.

Ritning

Två gammeldags 25-ölbackar ytterst i lådan. Har du ingen kvar i källaren går det bra med lekbackar från IKEA. Den innersta är en 20-öls som ställs på längden. Det inre hjulparet monteras först. Därefter monteras fronten som får anpassas efter lådans lutning som i sin tur beror på vilken typ av hjul du valt och skottets lutning. Entypsbåten kan vara ganska skev har jag märkt. Benen till hjulen som skall gå på durken inpassas och fästes med bult som går genom både fronten och lådans tvärstycke. Tar du stora hjul bak går lådan att använda som dragkärra. Tar du små blir det bättre plats för en besticklåda ovanför i hålet. Mittbacken får då ev skäras ned något. Handtag på framsidan och liten stoppslå på durken fullbordar verket.

Utdragen låda

Inskjuten låda

Lådan i frihet

Harald IF 2111

Inredningstips

Väldigt många IF-båtar är köpta i halvfabrikat såtillvida att inredningen erhållits i byggsats. Detta har medfört att många IF-ägare passat på att göra egna inredningslösningar som avviker från standard. Men man bör se upp så att klassreglerna följs.

Jag har en lF-båt från -74 och själv prioriterade jag att få mer utrymme i salongen. Detta skedde genom att minska ner båda garderoberna till minimimåttet 35 cm bredd. Härigenom förlängdes kojerna med 25 cm. Babordsgarderoben rymmer en värmare och fotogendunk och småhyllor. Genom de förlängda kojerna kan stickkojerna användas för stuvning av segel, bomtält och liknande skrymmande saker och ändå har vi fullängdskojer. Utrymmet runt matbordet blir även komfortablare. Hyllorna under skarndäck försköts framåt på styrbordssidan och en nedfällslucka av ungefär samma storlek som pentryluckan kunde installeras mittemot pentryt. Nedfällsluckan kan användas som avlastningsbord vid matlagning eller matbord när man inte vill använda det stora bordet. Jag har förresten aldrig förstått kritiken mot pentryarrangemanget i äldre IF båtar. Det är väl skönt att slippa ha ett kök framme som stjäl utrymme eller tar stickkojen i anspråk. På babordssidan har kunnat inrymmas en bokhylla närmast garderoben. På kojsidorna har enkelt kunnat sågas ut ytterligare en lucka per sida för att komma åt stuvutrymmet under kojerna i likhet med senare årsmodeller.

Det har tidigare i IF-båtstidningen redovisats en lösning med en mindre utdragslåda under sittbrunnen ovan fotsteget vid ingången till ruffen. Vi har en rejäl låda med en höjd på 20 cm, bredd 45 cm och längd 65 cm, som rymmer hela skafferiet. Fronten till lådan är på 22x50 cm och har kunnat tas från den avsågade bredden på garderobsdörren. Lådan löper på gejder av furulist , som skruvats fast under utstickande stickkojöversida. Exakta mått på lådans längd ger sig själv av teakramen i inredningen och kojernas höjd när gejderna monterats. Genom lådans längd får ett mindre uttag göras i lådans bakkant för att inte stöta emot bordfästet som är nedfällt från sittbrunnen. Då trappsteget ligger mitt för lådan, så får vi göra oss omaket att ta bort detta när lådan dras ut. Under lådan får vi plats med en ordinär kylväska. Inför säsong eller semester packar vi lådan hemma och har allt färdigstuvat. Vid kappsegling åker hela lådan med innehåll snabbt iland.

Den front med lucka som var avsedd att sitta där lådan installerats har jag istället använt i samband med att vi gjort hel förpikskoj med iläggsskiva för att skapa ett tillslutet utrymme under denna skiva. Hela fronten skjuts ned ovanifrån mellan teaklister fästa på kojsidorna omedelbart framför garderobsskottet. l utrymmet har jag vattendunk med slang till sittbrunnen så att jag med pentrypump får vatten dit. Våtkläder etc. och brandsläckare förvarar jag även i detta utrymme. Allt kan demonteras snabbt vid behov.

Ombyggnaden har krävt minimalt med material. Ett par minidynor och lite teakplywood och vanlig vattentålig plywood och lite lister är i stort sett allt plus en pentrylucka som jag köpte på Marieholm.

Rune Lagerqvist, IF 1825

Tag bort en garderob!

De flesta IF-båtar som tillverkats var åtminstone från början utrustade med två garderober. På många båtar sitter det dessutom en stor dörr framför den ena! En toalettdörr!

Här är en bättre lösning, tycker jag:

Fördelarna med det här inredningsalternativet är många:

Garderobsritning

Enda nackdelen - förlusten av fullhöjdsgarderoben - den har åtminstone jag aldrig saknat.

Vad säger klassbestämmelserna om detta då? Jo, att det skall finnas "1 st garderob, längd min 350 mm". Det räcker alltså med en garderob, och den behöver egentligen bara vara 350 mm, långskepps.

S2404