Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

OIFs styrelse föreslår att att OIF utser en sektion av medlemmar som har till uppgift att anskaffa, sköta och underhålla en IF-båt avsedd för tävling. Sektionen ska inom förbundet marknadsföra båtens prioriterade användningsområde som tävlingsbåt, som ska vara tillgänglig för alla medlemmar.
Motionen i sin helhet kan läsas här.

Publicerad den 25 januari 2014.