Råd till dig som ska köpa IF-båt

IF-båten är av en klassisk konstruktion med inplastad lång köl. Den är rejält byggd med handupplagd glasfiberlaminat och marinplywood som distansmaterial i däck och i andra förstärkningar. Därför saknar båten egentliga fel som beror på en dålig konstruktion. Och det är därför sällan att man åker på en nit när man köper en IF-båt.

Men tidens tand tar till slut alltid ut sin rätt. Plastbåtar som inte har blivit skyddade mot vatteninträngning genom någon typ av epoxibehandling kommer alla förr eller senare drabbas av någon form av plastpest. Där utgör IF-båten inget undantag. Olika förutsättningar kan innebära att en nyare båt får blåsor medan en äldre klarar sig bättre. Faktorer som påverkar detta är byggnadsarbetets kvalitet (olika båtbyggare kan vara olika skickliga), den totala tiden för vattenexponering, vattentemperatur och salthalt. En båt från en varm insjö eller å är därför oftast ganska angripen medan en från norra Västkusten ofta klarar sig bättre. Av samma anledning verkar inte de riktiga norrlandsbåtarna vara så angripna (trots sötvattnet i Bottenhavet) därför att båtarna ligger i kortare tid och i mycket kallare vatten än genomsnittet.

I detta sammanhang varnas också för dåligt epoxibehandlade båtar. Det är faktiskt värre än en obehandlad med blåsor. Framför allt kan man få stora problem om inte båten har fått torka ut ordentligt innan man lagt på epoxin (jämför med vad som händer när man målar fuktiga fönsterbågar med tät plastfärg).

Tre andra allvarliga saker kan uppstå , varav de två första genom ren misshandel av båten och det sista genom slarv eller ouppmärksamhet från båtägarens sida.

Den första av dem, trots allt relativt sällsynt, är att mastbalken är skadad. Om så är fallet, kan man aldrig spänna upp riggen ordentligt. Detta kan i sin tur bero på två saker. Att man i sin iver att dra en massa elektriska sladdar från mastfoten in i båten helt enkelt har borrat en massa hål i taket och genom balken, tätat dåligt och fått vatteninträngning som med tiden har luckrat upp ändträt på de stående plywoodskivorna som utgör (den redan av de många hålen försvagade) balken. Eller att man sonika har krossat plywooden genom att ha spänt upp riggen alldeles för hårt. En rejält uppspänd kappseglingsrigg har ett vilotryck mot rufftaket och balken på ungefär 1000 - 1200 kg, men riggen är rejält överdimensionerad, så man kan utan vidare dra med totalt 8000 kg innan något vant eller fäste går av. Men gör man det, har man krossat balken för länge sedan. Vi känner för närvarande till ett fall av det senare slaget men flera av det första.

Det andra som kan hända är att masten har blivit permanent böjd. Detta kan ha berott på t.ex. undervantröstjärnsbrott, vantbrott (oftast undervant) eller helt enkelt genom en felaktigt ansatt rigg.

Det tredje som kan hända är att rodret har frusit sönder. Detta ser man lätt genom att det har blivit en stor spricka i akterkanten av rodret. De flesta roder lider av läckage, vilket i sig inte är speciellt allvarligt. Men ser man inte till att dränera ut vattnet när båten kommer upp på land, finns det risk för frostsprängning. Emellertid går ett sådant roder att reparera relativt lätt, så man kan mycket väl köpa en sådan båt, bara det beaktas i priset.

Eftersom alla IF-båtar har blivit gamla är de för övrigt i mycket olika skick. En äldre båt kan vara en pärla medan en mycket nyare kan vara risig. Priset varierar därför kraftigt, mellan cirka 35000 och 65000.

Vad gäller grundstötning, så klarar IF-båten med sin långa och kraftigt bakåtvinklade köl sådana utan några allvarliga konsekvenser. Emellertid ska eventuella skador under kölen vara ordentligt lagade, dvs. så att du inte lägger märke till dem.

Jag skulle till sist råda dig att titta på flera IF-båtar innan du köper någon. Kanske det finns några nära din hemort som du kan titta utanpå och inuti. Båtägare brukar bli smickrade, när du ber att få titta på deras båt. Då får du en känsla för hur IF-båtar ser ut i normala fall. Köp inte heller en båt med en massa utrustning, som du inte själv värderar. Och tänk på att segel är dyra grejor, dvs. fräscha segel (yngre än tre-fyra år) höjer båtens värde. Även en ny utombordsmotor är relativt dyr och höjer värdet på båten.

Om du bor i en trakt där det finns många IF-båtar råder jag dig att ta kontakt med den lokala IF-båtorganisationen/IF-båtägarna. De kan ge dig många fler råd. Och du är även välkommen som medlem i IF-båtförbundet INNAN du fått tag i din båt. Då får du större möjlighet att få de goda råd och den information du efterfrågar.

Marek Janiec från Skåne