Årsmodell, segel- och tillverkningsnummer

Inne i IF-båtens garderob skall det finnas en eller två skyltar med båtens tillverkningsnummer, årsmodell och segelnummer.

För båtar tillverkade 1967 - 1972 finns två skyltar som sitter i babords garderob.
Tillverkningsnummer och årsmodell
Den ena skylten visar båtens tillverkningsnummer och årsmodell
Segelnummer
Den andra skylten visar båtens segelnummer 

För båtar tillverkade 1973 och senare finns en skylt som sitter i styrbords garderob.
Plåt för båtar tillverkade 1973 och senare
På denna skylt står båtens årsmodell, tillverkningsnummer, segelnummer, skrovets färgkod och däckets färgkod.