Länkar om segling


Innehåll

Denna sida innehåller länkar till andra sidor på nätet. De är indelade i olika kategorier:


Segling

Här samlas länkar till olika förbund, klubbar, organisationer och nyttiga länkar till icke-kommersiellt material.

Klubbar och förbund

Lokala IF-eskadrar

IF-båtar

Länksamlingar med seglingsinriktning

GPS

Seglingsteori

Väder

Övrigt

Tillbaks till innehåll

Kommersiellt

Här finns leverantörer av segel, tillbehör, instrument, kläder, etc, samt tidskrifter och andra kommersiella platser.

Segelmakare

Tillbehör

Instrument

Kläder

Tidskrifter

Andra

Tillbaks till innehåll

Diskussionsgrupper

Här finns diskussionsgrupper av olika slag.

Diskussionsgrupper för IF-båtar (web-baserad anslagstavla):

Allmänna nyhetsgrupper om segling (NetNews):

Tillbaks till innehåll

Sidan underhölls senast 2004-03-07.