KLASSREGLER FÖR IF-BÅT

Till klassreglerna bifogade ritningar


Ritning Nr Benämning Daterad

1223A		Utslagsritning					15/6   1966
1229B		Däcksritning    				19/8   1966
1231-2		Roder						10/10  1996
1996		Ritning Klassemblem     			10/10  1996
1460		Glasfiberarmering och däcksförstärkningar	11/11  1979
1965-2		Knä vid röstjärn				10/10  1996