IF-båtförbundet

Svenska IF-båtförbundet verkar för att bevara IF-båten som entypsklass och för att kappsegling med IF-båt ej i onödan ska fördyras. Förbundet har cirka 460 medlemmar och är därmed till medlemsantalet Sveriges största klassförbund. Förbundet är uppdelat i tre regioner:

>> Ostkustens IF-båtklubb

>> SydSvenska IF-båtklubben

>> Västkustens IF-båtklubb

Nordiska IFRA

Nordiska IFRA (IF Racing Association) är en samarbetsorganision mellan Nordens olika nationella klassförbund. Nordiska IFRA sysslar i huvudsak med att utveckla gemensamma klassregler samt samordna mästerskapstävlingar.

Utländska klassförbund 

>> Dansk IF-båtklubb

>> Deutsche IF-Boot Klassenvereinigung

>> Norsk IF-båtklubb

>> The Dutch IF-owners association

>> UK Marieholm IF association

>> Folkboat Association of Australia

>> Hungarian Folkboat fleet