Alla 2022 års medlemmar i Sydsvenska IF-båtklubben har i dagarna fått årets present från klubben.

20220918_112616_r.jpg

En alldeles egen förstagsflagga.

Flaggan kan du använda precis när du vill. Sätt den när det är arrangemang i din hamn, när du vill visa en fördel med medlemsskap i SSIF, när du har lust att visa din IF-båt lite extra fin, eller vid annat passande tillfälle.

Monteringstips

Flaggan är tänkt att sättas akter om förstaget genom att halsa den med en lagom lång lina i försegelfästet och hissa med försegelfall. Skulle försegelfallet vara upptaget p g a rullgenua, går det också fint att hissa flaggan med spinnaker- eller storfall. Du kan halsa flaggan i valfritt beslag, förstagsbeslag, pulpit, mantågsfot eller liknande.